Airbrushgumbo Elektronika na co dzień

W jaki sposób w rzeczywistości zapewnia się ochronę dostępu do danych tajnych?

Czy słyszałeś, że nawet cywilny pracownik policji musi podpisać dokument zakazujący mu ujawniania przekazanych na terenie komisariatu danych? Ponadto istnieje specjalna ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie danych niejawnych, która między innymi określa kwestie prawne związane z tego typu danymi.


Ustawa ta określa m.in. zasady ochrony informacji niejawnych, reguły ich przetwarzania, sposób działania sprawdzającego czy zasady przeprowadzania szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych i reguły bezpieczeństwa teleinformatycznego i przemysłowego. System zabezpieczenia danych niejawnych jest oparty na kilku podstawowych normach, jakie są obowiązujące niezależnie od zmian dokonywanych w rozwiązaniach szczegółowych. Opisywana w tym artykule ochrona informacji niejawnych to w rzeczywistości między innymi nadanie niektórym informacjom niejawnym klauzuli "tajne" albo "ściśle tajne". Może to wynikać między innymi z potrzeby zabezpieczenia przed poważną albo wyjątkowo poważną szkodą dla RzeczypospolITej Polskiej. Dostęp do takich informacji mogłyby mieć jedynie osoby godne zaufania oraz uprzednio odpowiednio skontrolowane.


Internet
Nature
Napisał: http://www.sxc.hu
Na podstawie: http://www.sxc.hu


Informacje tajne to dane, do których dostęp wymaga spełnienia konkretnych wymagań. We wspomnianej wcześniej ustawie z dn. 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych wymieniono między innymi takie klauzule tajności: "tajne" czy "poufne". Organizacja zabezpieczenia informacji niejawnych opiera się na kilku fundamentalnych regułach, do jakich respektowania są zobligowani adresaci ustawy. Najbardziej istotne zawarto w art. ustawy. Mówi on, że informacje poufne, jakim nadano wyznaczoną klauzulę tajności:


- mogłyby być udostępnione wyłącznie osobie uprawnionej,


- muszą zostać przetwarzane w uwarunkowaniach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie,


- muszą zostać chronione, odpowiednio do nadanej klauzuli tajności

Opublikowany przez Administrator w dniu 2017-12-04 11:27:00
Tagi: dane, IT, rzeczy, ochrona